Activiteiten Comite Slachtoffers i.v.m. verzoening

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft met grote belangstelling en instemming kennis genomen van de preek van vicaris-generaal Esteban Kross die voorgelezen werd namens het bisdom onder leiding van bisschop Karel Choennie. De waarden van recht, eerlijkheid en barmhartigheid zijn ook voor het Comité van groot belang. Opmerkelijk was de erkenning van het leed van slachtoffers en nabestaanden van alle processen van politiek geweld. De preek heeft een handreiking gedaan naar alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. De preek verbindt daaraan de conclusie dat het probleem van politiek geweld alleen tot een goed einde kan komen langs de weg van verzoening. Dat kan een historische doorbraak zijn.

Met de preek van het bisdom zou een nieuw traject ingezet kunnen worden voor dialoog en verzoening. Het Comité zou dit heel erg verwelkomen en verklaart op voorhand bereid te zijn om samen te werken met alle initiatieven gericht op dialoog en verzoening. Het Comité heeft vandaag 10 februari 2017 een email verzonden naar het bisdom met het verzoek om te komen tot een gesprek hierover.

De bereidheid is nog eens uitgesproken in een gesprek dat vandaag heeft plaatsgevonden tussen president Bouterse en voorzitter Humphry Jeroe van het Comité. De president heeft het Comité de volledige medewerking toegezegd bij de organisatie van de komende Dag van Nationale Rouw op 29 juni 2017. Het Comité heeft deze dag vorig jaar georganiseerd op 30 juni. Het Comité heeft de president geïnformeerd over activiteiten die zij in het kader van dialoog en verzoening in de komende periode zal ondernemen. De president heeft toegezegd mee te zullen werken aan alle activiteiten die het Comité in dit kader zal ondernemen.

Hij is content met de constructieve opstelling van het Comité om open te staan voor andere initiatieven op het gebied van dialoog en verzoening en deze te verwelkomen en daarmee samen te werken. De veelzijdigheid van initiatieven brengt ook een veelzijdigheid van inzichten met zich mee die het proces positief zal beïnvloeden.

Het Comité heeft toegezegd om op korte termijn haar plannen aan de president te presenteren.

Het Comité heeft vandaag ook een goed gesprek gehad met Loyd Gooding, de zoon van inspecteur Herman Gooding. Vorig jaar had Gooding toegezegd om deel te nemen aan de Dag van Nationale Rouw, maar is toen niet verschenen. In het gesprek met het Comité heeft hij hiervoor zijn excuses aangeboden en aangegeven dat hij door persoonlijke omstandigheden niet in staat is geweest om te komen. Ook verontschuldigde hij zich voor het feit dat hij daarna niets van zich had laten horen. In het gesprek heeft hij bevestigd dat hij nog steeds achter de doelen en initiatieven van het Comité staat en heeft zijn ondersteuning aangeboden. Het Comité heeft zijn steun verwelkomd en is blij met zijn toezegging dat hij zijn actieve medewerking zal verlenen aan het Comité o.a. bij de handtekeningenactie.

 

Humphry Jeroe

Voorzitter Comité Slachtoffers