Bisdom weigert uitgestoken hand Comité Slachtoffers

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft de Nationale Conferentie voor Dialoog en Verzoening verplaatst van 6 december naar 9 december omdat het Bisdom had aangegeven dat zij niet zou deelnemen aan de conferentie als deze aan de vooravond van 8 December zou worden gehouden.

In een brief van 4 november heeft het Comité deze verschuiving gemeld aan het bisdom. Op 8 november heeft het bisdom op de wijziging gereageerd door aan te geven dat zij dan nog niet wenst deel te nemen aan de conferentie, maar stelt nu als voorwaarde dat het Comité eerst het standpunt van het Bisdom t.a.v. de rechtszaak moet onderschrijven.

Het Comité stelt dat dialoog niet mogelijk is als partijen elkaar dictaten opleggen waarbij vooraf elkaars standpunten zouden moeten worden onderschreven.

De conferentie gaat gewoon door op 9 december met iedereen die met elkaar in gesprek wil gaan vanuit verschillende ervaringen met en meningen over politiek geweld.