Categoriearchief: Handtekeningenactie

Stand handtekeningenactie 13 maart 2017: 3.855/10.000 = 39%

In achtste week van de actie staat de stand op 3.855 handtekeningen, dat is 39%, dus 13% meer dan de vorige week.

De groei zit er flink in. In week 1 hadden we 5%, week 2: 6%, week 3: 7%, week 4: 9%, week 5: 11%. In vijf weken tijd heeft het Comité een infrastructuur weten op te zetten voor de distributie van de formulieren. Sindsdien stromen de handtekeningen binnen. In week 6 gingen we van 11% naar 18%. In week 7 van 18% naar 26% en in week 8 zitten we op 39%. Met dit tempo zullen we ruim voor 29 juni, ons doel halen.

Aanvankelijk dacht ik dat de oproep van bisschop Choennie tot dialoog en verzoening een positieve invloed had op de groei van vorige week vanwege de verbreding van de aandacht van het bisdom naar het leed van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. In een interview met Starnieuws trok hij die verbreding in, en ging weer ouderwets op de toer van het monopoliseren van leed door de 8 Decembergroep. Maar dat blijkt geen negatief effect te hebben op de campagne. Want deze week is de groei met 13% zelfs hoger dan laatste twee weken toen de groei 7% en 8% was. Kennelijk heeft de bisschop niet zoveel invloed op de opinievorming als ik aanvankelijk dacht.

Het Comité heeft intussen met medewerking van individuen en bedrijven diverse punten ingericht waar mensen formulieren kunnen ophalen of handtekeningen kunnen plaatsen.

Het gaat om de volgende punten:

Omgeving Naam Adres Tel. No. Opm.
Wanica/

Hannaslust

Secretariaat Comite Mirdangweg 9 8744486
Centrum Administratie SRS Jeagues van Eerstraat
Sophiaslust Ricky Misser Anton Budelstraat 51 8590578
Sophiaslust Gerold Sewbarathmisser Gamineweg 53 8728317
Flora Flori Linga J. Lachmonstr 171 (Bakanis) 8574885 Na 17.00
Commewijne/ NwAmsterdam Mario Aboikoni Sakun Niamutstr 30 Jaglust 7619729/ 8678304
Paramaribo Noord Security bedrijf Julianastraat 52 —- —–

 

Personen en bedrijven die hun adres ter beschikking wensen te stellen voor het verzamelen van  handtekeningen kunnen contact maken met de heer Humphry Jeroe op het nummer 8744486.

 

Het formulier kan ook gedownload worden via de website. Vergeet niet om contact op te nemen met Humphry Jeroe, die nummers toekent aan het formulier t.b.v. de registratie van de aantallen. Jeroe houdt ook presentaties voor organisaties en families over de handtekeningenactie. Nodig hem uit om in je buurt, organisatie of netwerk een presentatie te houden. Zijn telefoonnummer is: 8744486.

 

Stand handtekeningenactie 6 maart 2017: 2.616/10.000 = 26%

In zevende week van de actie staat de stand op 2.616 handtekeningen, dat is 26%, dus 8% meer dan de vorige week. Op basis van de groeipercentages van de laatste twee weken kunnen we een prognose doen. We moeten in week 23 (26 juni) 10.000 handtekeningen ophalen. Op basis van deze wekelijkse groeipercentage zouden we ons doel in week 17 (15 mei) moeten halen. Het gaat dus de goede kant op.

Wie handtekeningen wil helpen verzamelen, kan het formulier hier downloaden. Vergeet niet om contact op te nemen met Humphry Jeroe, die nummers toekent aan het formulier t.b.v. de registratie van de aantallen. Jeroe houdt ook presentaties voor organisaties en families over de handtekeningenactie. Nodig hem uit om in je buurt, organisatie of netwerk een presentatie te houden. Zijn telefoonnummer is: 8744486.

Stand handtekeningenactie 27 februari 2017: 1.767/10.000 = 18%

In zesde week van de actie staat de stand op 1.767 handtekeningen, dat is 18%, dus 7% meer dan de vorige week. Dit is een mooi resultaat. De campagne begint op dreef te geraken.

De actie levert soms aandoenlijke verhalen op. De ouders van een militair had Humphry Jeroe uitgenodigd om een presentatie te houden voor de familie. De familie is daarna flink aan de slag geweest om handtekeningen te verzamelen. Er kunnen maximaal 25 handtekeningen op een formulier. Een formulier had 30 handtekeningen. Jeroe vroeg waarom ze niet een nieuw formulier hadden gebruikt. Antwoord: de mensen waren bang dat als we terugkeerden ze misschien dood zouden zijn en perse er zeker van wilden zijn dat hun handtekening niet verloren zou gaan. Een beetje overdreven. Dat wel. Maar het geeft wel de motivatie aan.

Wie gelovig is, zal de hand van God zien in de handtekeningenactie. Waarom? In mijn boek schreef ik over Henry Tjokrodirjo die in stukjes was gekapt door het Jungle Commando. Zijn familie had geen foto meer van hem. De enige foto was op één of andere manier kwijt geraakt. Wat blijkt? De familie van de militair waarover ik eerder sprak, bleek een foto te hebben van het overlijdensbericht in de krant omdat hun zoon kort voor Tjokrodirjo was gedood. Op een of andere manier voelden ze zich verbonden met het leed van die familie en hebben zijn foto naast die van hun eigen zoon gezet.

In dat bericht was de foto van Henry opgenomen. Humphry heeft het naar de familie gestuurd.

Mensen lezen ook de wet. Zo kwam de suggestie om het element van verzoening expliciet op te nemen in de wet. Die zit er nu niet expliciet in. De Dag van Nationale Rouw zou dan moeten heten de Dag van Nationale Rouw en Verzoening. Er zou een apart wetsartikel moeten worden opgenomen waarin activiteiten in het kader van verzoening worden gefaciliteerd.

Wie handtekeningen wil helpen verzamelen, kan het formulier hier downloaden. Vergeet niet om contact op te nemen met Humphry Jeroe, die nummers toekent aan het formulier t.b.v. de registratie van de aantallen. Jeroe houdt ook presentaties voor organisaties en families over de handtekeningenactie. Nodig hem uit om in je buurt, organisatie of netwerk een presentatie te houden. Zijn telefoonnummer is: 8744486.

 

Stand handtekeningenactie 20 februari 2017: 1.124/10.000 = 11%

Voordat ik inga op de stand wil ik bekend maken dat ik formeel weer ben toegetreden tot het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Ik besloot om uit te treden om het Comité ruimte te geven om in gesprek te raken met mensen die mij beschouwen als een rode vlag op een stier. Mijn uittreding is anders geïnterpreteerd, namelijk als zou er een breuk zijn ontstaan in het Comité. Dat is geenszins het geval. Na de preek van het bisdom heeft voorzitter Jeroe mij ervan overtuigd dat als er verzoening moet plaatsvinden, dan kan ik niet buiten die verzoening worden gelaten. Bovendien is mijn herintreding een signaal dat er geen sprake was van een breuk in het Comité. Ik zit dus formeel weer in het Comité. Einde verhaal.

In vijfde week van de actie staat de stand op 1.124 handtekeningen, dat is 11%, dus 2% meer dan de vorige week. Maar zoals ik vorige week had aangekondigd, is een ander cijfer minstens zo belangrijk, namelijk het aantal formulieren dat is uitgezet. Het Comité is hard bezig geweest om een organisatie op te bouwen om de handtekeningen uit te zetten.

In de vierde week waren er 235 formulieren voor 5.875 handtekeningen uitgezet.

In de vijfde week is dat aantal drastisch gestegen naar 750 formulieren voor 18.750 handtekeningen. De kans dat we ons doel halen en nog wel ruim voor 29 juni is dus heel realistisch.

Wie handtekeningen wil helpen verzamelen, kan het formulier hier downloaden. Vergeet niet om contact op te nemen met Humphry Jeroe, die nummers toekent aan het formulier t.b.v. de registratie van de aantallen. Jeroe houdt ook presentaties voor organisaties en families over de handtekeningenactie. Nodig hem uit om in je buurt, organisatie of netwerk een presentatie te houden. Zijn telefoonnummer is: 8744486.

Sandew Hira

Stand handtekeningenactie 13 februari 2017: 923/10.000 = 9%

In vierde week van de actie staat de stand op 923 handtekeningen, dat is 9%, dus 2% meer dan de vorige week. Nu zullen sommige mensen denken. Hmm, die actie loopt helemaal niet. Er zijn nog 20 weken te gaan. Met een toename van 2% per week zit je aan het eind van de campagne op minder dan 50% en is de campagne volledig mislukt. Conclusie: er is geen draagvlak in de samenleving voor de wet. Dat zou je kunnen denken als je niet weet hoe zo’n actie in de praktijk verloopt. De grootste uitdaging zit namelijk in de organisatie van de campagne. Je gaat niet met een paar mensen op straat staan om handtekeningen te verzamelen. Je moet een organisatie opbouwen van mensen die formulieren willen hebben en daarmee in hun netwerken mensen gaan benaderen met het verhaal over de wet. Die mensen moeten zelf eerst geïnformeerd worden. Vervolgens moeten ze het verhaal gaan vertellen in hun netwerken en mensen zien te overtuigen. Dat kost tijd. Als iemand vandaag een formulier krijgt, dan heeft hij of zij niet aan het eind van de middag 25 handtekeningen. Het kan weken duren.

De kunst is dus om een organisatie op te bouwen waardoor je de formulieren kunt wegzetten. Een eerste criterium voor succes is hoeveel handtekeningen je binnen hebt. Maar minstens zo belangrijk is het tweede criterium: hoeveel formulieren (een formulier heeft 25 handtekeningen) kun je wegzetten. Het doel is 10.000 handtekeningen, dat zijn 400 formulieren. Niet iedereen levert een formulier in met 25 handtekeningen. Soms wordt een formulier ingeleverd met minder handtekeningen.

Dit is pas de vierde week. De campagneleider Humphry Jeroe is erin geslaagd om die organisatie op te zetten voor het wegzetten van de formulieren. En dat is afgelopen week heel goed gegaan. De uitspraak van de Krijgsraad en de toespraak van het bisdom over vrede en verzoening heeft een positief effect gehad op de campagne. Veel mensen kiezen toch voor vrede en verzoening in plaats van confrontatie. Het gevolg is dat Jeroe allerlei afspraken heeft met mensen die willen meehelpen bij de organisatie van de campagne. Ik verwacht de komende week dat het aantal formulieren dat uitgezet wordt snel zal stijgen. Nu zijn 235 formulieren voor 5.875 handtekeningen uitgezet, dat zijn 8 meer dan vorige week. Ik verwacht dat dit aantal de komende week al drastisch zal toenemen. Het zal nog enkele weken duren voordat al die formulieren terug zijn, maar we kunnen heel erg optimistisch zijn over de resultaten van het project. Waarschijnlijk halen we ons doel ruim voor 29 juni.

Wie handtekeningen wil helpen verzamelen, kan het formulier hier downloaden. Vergeet niet om contact op te nemen met Humphry Jeroe, tel.: 8744486, die nummers toekent aan het formulier t.b.v. de registratie van de aantallen.

 

Activiteiten Comite Slachtoffers i.v.m. verzoening

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft met grote belangstelling en instemming kennis genomen van de preek van vicaris-generaal Esteban Kross die voorgelezen werd namens het bisdom onder leiding van bisschop Karel Choennie. De waarden van recht, eerlijkheid en barmhartigheid zijn ook voor het Comité van groot belang. Opmerkelijk was de erkenning van het leed van slachtoffers en nabestaanden van alle processen van politiek geweld. De preek heeft een handreiking gedaan naar alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. De preek verbindt daaraan de conclusie dat het probleem van politiek geweld alleen tot een goed einde kan komen langs de weg van verzoening. Dat kan een historische doorbraak zijn.

Met de preek van het bisdom zou een nieuw traject ingezet kunnen worden voor dialoog en verzoening. Het Comité zou dit heel erg verwelkomen en verklaart op voorhand bereid te zijn om samen te werken met alle initiatieven gericht op dialoog en verzoening. Het Comité heeft vandaag 10 februari 2017 een email verzonden naar het bisdom met het verzoek om te komen tot een gesprek hierover.

De bereidheid is nog eens uitgesproken in een gesprek dat vandaag heeft plaatsgevonden tussen president Bouterse en voorzitter Humphry Jeroe van het Comité. De president heeft het Comité de volledige medewerking toegezegd bij de organisatie van de komende Dag van Nationale Rouw op 29 juni 2017. Het Comité heeft deze dag vorig jaar georganiseerd op 30 juni. Het Comité heeft de president geïnformeerd over activiteiten die zij in het kader van dialoog en verzoening in de komende periode zal ondernemen. De president heeft toegezegd mee te zullen werken aan alle activiteiten die het Comité in dit kader zal ondernemen.

Hij is content met de constructieve opstelling van het Comité om open te staan voor andere initiatieven op het gebied van dialoog en verzoening en deze te verwelkomen en daarmee samen te werken. De veelzijdigheid van initiatieven brengt ook een veelzijdigheid van inzichten met zich mee die het proces positief zal beïnvloeden.

Het Comité heeft toegezegd om op korte termijn haar plannen aan de president te presenteren.

Het Comité heeft vandaag ook een goed gesprek gehad met Loyd Gooding, de zoon van inspecteur Herman Gooding. Vorig jaar had Gooding toegezegd om deel te nemen aan de Dag van Nationale Rouw, maar is toen niet verschenen. In het gesprek met het Comité heeft hij hiervoor zijn excuses aangeboden en aangegeven dat hij door persoonlijke omstandigheden niet in staat is geweest om te komen. Ook verontschuldigde hij zich voor het feit dat hij daarna niets van zich had laten horen. In het gesprek heeft hij bevestigd dat hij nog steeds achter de doelen en initiatieven van het Comité staat en heeft zijn ondersteuning aangeboden. Het Comité heeft zijn steun verwelkomd en is blij met zijn toezegging dat hij zijn actieve medewerking zal verlenen aan het Comité o.a. bij de handtekeningenactie.

 

Humphry Jeroe

Voorzitter Comité Slachtoffers

Stand handtekeningenactie 6 februari 2017: 704/10.000 = 7%

In de derde week van de actie staat de stand op 704 handtekeningen, dat is zeven procent, dus twee procent meer dan de vorige week. Tot nu toe zijn er formulieren uitgezet voor 5.675 handtekeningen, meldt het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld.

Een probleem is het uitzetten van zoveel mogelijk formulieren. De komende weken moeten we bij het uitzetten ruim boven de 10.000 uitkomen, zodat we de komende maanden de handtekeningen ook daadwerkelijk binnenhalen.

Stand handtekeningenactie 23 januari 2017: 323/10.000 = 3%

Op 18 januari 2016 is het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld een handtekeningenactie gestart om 10.000 handtekeningen te verzamelen om de Wet erkenning slachtoffers politiek geweld te steunen.

In Nederland zijn 40.000 handtekeningen nodig om vanuit de bevolking een wet op de parlementaire agenda te zetten. Naar verhouding zou dat 1.200 handtekeningen in Suriname zijn. Het comité heeft dus een zeer ambitieus doel gesteld.

Suriname Herald zal elke maandag de stand publiceren die zondag om 15.00 uur wordt doorgegeven door Humphry Jeroe.

Wie handtekeningen wil helpen verzamelen, kan het formulier hier downloaden. Vergeet niet om contact op te nemen met Humphry Jeroe op het nummer 8744486, die nummers toekent aan het formulier ten behoeve van de registratie van de aantallen.