Discussie met St. 8 December

Het bestuur van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld zal op 8 December een gedenkwandeling houden vanaf het Monument van de Binnenlandse Oorlog naar Fort Zeelandia in het kader van het Pad van Verzoening. Het Comité heeft  op 22 november een uitnodiging gestuurd aan de Stichting 8 December om te participeren. De Stichting heeft in de media een afwijzing op die uitnodiging gestuurd. Het Comité heeft op die afwijzing gereageerd in een brief aan de Stichting. Die brief is hier te downloaden.