Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/sites/web/d-supportorg/subsites/comiteslachtoffers.org/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
Comite Slachtoffers
Deprecated: sanitize_url is deprecated since version 2.8.0! Use esc_url_raw() instead. in /data/sites/web/d-supportorg/subsites/comiteslachtoffers.org/wp-includes/functions.php on line 4779

Deprecated: sanitize_url is deprecated since version 2.8.0! Use esc_url_raw() instead. in /data/sites/web/d-supportorg/subsites/comiteslachtoffers.org/wp-includes/functions.php on line 4779

Uitnodiging i.v.m. Gedenkwandeling langs Pad van Verzoening

Het Comité/de Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld zal wederom een gedenkwandeling maken van het Monument van gesneuvelde militairen en omgekomen burgers tijdens de Binnenlandse Oorlog naar het Fort Zeelandia (Pad van Verzoening).

Datum : Zaterdag 07 december a.s.

Start    : Het Monument van gesneuvelde militairen en omgekomen burgers tijdens de Binnenlandse Oorlog

Finish : Het Fort Zeelandia

Tijd     : 16.00u (4 uur) ’s middags

Inloop : 15.30u (half 4) ‘s middags

U wordt in verband met het bovenstaande van harte uitgenodigd door het comité/de commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld om deze activiteit bij te wonen.

Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om een krans/bloemstuk te leggen ter nagedachtenis van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld in Suriname.

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Hoogachtend,

Humphry W. Jeroe

Voorzitter

Comité/Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

Gerechtigheid en vrede

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen inzake het 8 Decemberproces legt het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld de volgende verklaring af.

Sinds 1980 is Suriname terechtgekomen in een historische fase waarin sociale strijd met geweld werd uitgevochten. Die strijd heeft tussen 1980 en 1992 geleid to 450 doden, waarvan 15 op 8 December 1982. De meeste doden vielen tijdens de Binnenlandse Oorlog (1986-1992). Daarbij zijn van beide zijden wrede misdaden begaan waaronder executies, onthoofding, doodkappen van een jongeman in klein stukken. Naast de 450 doden zijn er talloze gewonden en nabestaanden die met trauma’s door het leven moeten gaan. Voor de nabestaanden van politiek geweld maakt het niet uit hoe hun geliefden om het leven zijn gekomen. De pijn en het verdriet schreeuwt om gerechtigheid. Nabestaanden van de 8 Decembermoorden en de slachtpartij bij Moiwana hebben getracht via gerechtelijke procedures gerechtigheid te krijgen en zijn daarin ondersteund door binnen- en buitenlandse krachten. De overige ruim 400 nabestaanden hebben dat niet gedaan en hebben de steun ontbeerd om gerechtigheid te vinden.

Hoewel politiek geweld na 1992 tot stilstand is gekomen, heeft het diepe sporen achtergelaten in de Surinaamse samenleving. Een enorme polarisatie en diepe verdeeldheid hebben de Surinaamse gemeenschap in de afgelopen decennia getekend. Het is de vraag of met de afronding van het 8 Decemberproces een einde zal komen aan die polarisatie en verdeeldheid. Dat zal afhangen van hoe de Surinaamse gemeenschap zal reageren op de uitspraak van de rechtbank. Iedereen heeft daarin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld gaat uit van het principe dat gerechtigheid tot vrede moet leiden en niet tot een nieuwe uitbarsting van geweld. Zuid Afrika onder leiding van Nelson Mandela heeft een voorbeeld gesteld hoe een land kan omgaan met politiek geweld. Waarheidsvinding, dialoog en verzoening kan leiden tot gerechtigheid in vrede. Mandela is hiervoor geroemd en geprezen. Zijn vredesinitiatief is door Nederland ook financieel ondersteund.

In Suriname heeft Nederland 31 miljoen gulden gestoken om de Binnenlandse Oorlog in haar voormalige kolonie te voeren. Nu is het tijd voor Nederland om Mandela’s voorbeeld in Suriname te steunen.

Suriname heeft sinds 1980 drie amnestiewetten gekend. De tweede amnestiewet, die door president Venetiaan en de Frontregering in 1992 is ingevoerd om de daders van de misdaden tijdens de Binnenlandse Oorlog te vrijwaren voor vervolging, heeft een traject uitgestippeld om te komen tot gerechtigheid en vrede.

Artikel 3.1.a stelt: “Indien personen veroordeeld zijn tot straf, de bevoegdheid tot uitvoering van die straf vervalt en, voor zover zij zich tot uitvoering van die straf in detentie bevinden, het Openbaar Ministerie, of de rechter die de straf heeft opgelegd, de onmiddellijke invrijheidstelling zal bevelen.”

In de Memorie van Toelichting schrijft president Venetiaan: “Indien de amnestieregel het beoogde doel wil bereiken, is het van essentieel belang, om een duurzame basis te scheppen voor een vertrouwen bij alle betrokken partijen. Hiervoor zal in de eerste plaats vereist zijn, het op gang brengen van een dialoog tussen deze partijen door een buiten de partijen staande instantie. Alhoewel deze weg wellicht langdurig kan zijn lijkt zij onder de huidige omstandigheden de enige praktisch mogelijke.”

Met deze bepalingen hebben president Venetiaan en de Frontregering willen verzekeren dat gerechtigheid leidt tot vrede in plaats van nieuw geweld. Het is ook helemaal in de geest van Nelson Mandela. De derde amnestiewet heeft de tweede volledige overgenomen en alleen de periode waarop amnestie toegepast wordt, uitgebreid van 1980 tot 1992.

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld roept de Surinaamse gemeenschap op om in deze geest een nieuw pad in te slaan in de geschiedenis van Suriname: het pad van vrede en verzoening middels waarheidsvinding en dialoog. We hopen dat deze oproep ondersteund zal worden door nationale en internationale krachten die Suriname een goed hart toedragen.

Humphry Jeroe

Voorzitter