Uitnodiging i.v.m. Gedenkwandeling langs Pad van Verzoening

Het Comité/de Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld zal wederom een gedenkwandeling maken van het Monument van gesneuvelde militairen en omgekomen burgers tijdens de Binnenlandse Oorlog naar het Fort Zeelandia (Pad van Verzoening).

Datum : Zaterdag 07 december a.s.

Start    : Het Monument van gesneuvelde militairen en omgekomen burgers tijdens de Binnenlandse Oorlog

Finish : Het Fort Zeelandia

Tijd     : 16.00u (4 uur) ’s middags

Inloop : 15.30u (half 4) ‘s middags

U wordt in verband met het bovenstaande van harte uitgenodigd door het comité/de commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld om deze activiteit bij te wonen.

Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om een krans/bloemstuk te leggen ter nagedachtenis van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld in Suriname.

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Hoogachtend,

Humphry W. Jeroe

Voorzitter

Comité/Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld