Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/sites/web/d-supportorg/subsites/comiteslachtoffers.org/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
Lijst van slachtoffers | Comite Slachtoffers

Lijst van slachtoffers

De conceptwet Slachtoffers Politiek Geweld die opgesteld is door het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld definieert politiek geweld als volgt: met politieke motieven gepleegde gewelddadige handelingen door personen of organisaties waardoor materiële of immateriële schade is veroorzaakt aan natuurlijke personen of  die tot hun dood hebben geleid.”

Slachtoffers van politiek geweld zijn:

  1. de natuurlijke persoon die als gevolg van politiek geweld materiële of immateriële schade heeft opgelopen;
  2. de natuurlijke persoon die als gevolg van politiek geweld is overleden.

Nabestaanden van slachtoffers van politiek geweld zijn:

  1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e), de achtergebleven als zodanig erkende concubine of concubant en de kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking heeft gestaan;
  2. andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
  3. kinderen tot de leeftijd van achttien jaar, die met de overledene ten tijde van het overlijden in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud de overledene geheel of gedeeltelijk voorzag.

De lijst van mensen die omgekomen zijn door politiek geweld is onvolledig. Met name in het binnenland zijn er veel mensen omgekomen van wie de namen onbekend zijn. Daaronder zit een aantal leden van het Jungle Commando. Van de binnenlandbewoners hebben we vaak alleen de voornamen.

Het Comité hoop dat ze uiteindelijk een volledige lijst kunnen samenstelling met volledige namen, locaties waar mensen omgekomen zijn en de omstandigheden waaronder dat gebeurd is. Niemand mag vergeten wordt en ieders verhaal moet vastgelegd en gehoord worden.

Deze lijst dateert van 1 november 2016.

Klik hier om de lijst te downloaden.

Klik hier als je in contact wil komen met het Comité om het verhaal van een slachtoffer te melden en deze te laten op te nemen in de lijst van slachtoffers.