Stand handtekeningenactie 13 februari 2017: 923/10.000 = 9%

In vierde week van de actie staat de stand op 923 handtekeningen, dat is 9%, dus 2% meer dan de vorige week. Nu zullen sommige mensen denken. Hmm, die actie loopt helemaal niet. Er zijn nog 20 weken te gaan. Met een toename van 2% per week zit je aan het eind van de campagne op minder dan 50% en is de campagne volledig mislukt. Conclusie: er is geen draagvlak in de samenleving voor de wet. Dat zou je kunnen denken als je niet weet hoe zo’n actie in de praktijk verloopt. De grootste uitdaging zit namelijk in de organisatie van de campagne. Je gaat niet met een paar mensen op straat staan om handtekeningen te verzamelen. Je moet een organisatie opbouwen van mensen die formulieren willen hebben en daarmee in hun netwerken mensen gaan benaderen met het verhaal over de wet. Die mensen moeten zelf eerst geïnformeerd worden. Vervolgens moeten ze het verhaal gaan vertellen in hun netwerken en mensen zien te overtuigen. Dat kost tijd. Als iemand vandaag een formulier krijgt, dan heeft hij of zij niet aan het eind van de middag 25 handtekeningen. Het kan weken duren.

De kunst is dus om een organisatie op te bouwen waardoor je de formulieren kunt wegzetten. Een eerste criterium voor succes is hoeveel handtekeningen je binnen hebt. Maar minstens zo belangrijk is het tweede criterium: hoeveel formulieren (een formulier heeft 25 handtekeningen) kun je wegzetten. Het doel is 10.000 handtekeningen, dat zijn 400 formulieren. Niet iedereen levert een formulier in met 25 handtekeningen. Soms wordt een formulier ingeleverd met minder handtekeningen.

Dit is pas de vierde week. De campagneleider Humphry Jeroe is erin geslaagd om die organisatie op te zetten voor het wegzetten van de formulieren. En dat is afgelopen week heel goed gegaan. De uitspraak van de Krijgsraad en de toespraak van het bisdom over vrede en verzoening heeft een positief effect gehad op de campagne. Veel mensen kiezen toch voor vrede en verzoening in plaats van confrontatie. Het gevolg is dat Jeroe allerlei afspraken heeft met mensen die willen meehelpen bij de organisatie van de campagne. Ik verwacht de komende week dat het aantal formulieren dat uitgezet wordt snel zal stijgen. Nu zijn 235 formulieren voor 5.875 handtekeningen uitgezet, dat zijn 8 meer dan vorige week. Ik verwacht dat dit aantal de komende week al drastisch zal toenemen. Het zal nog enkele weken duren voordat al die formulieren terug zijn, maar we kunnen heel erg optimistisch zijn over de resultaten van het project. Waarschijnlijk halen we ons doel ruim voor 29 juni.

Wie handtekeningen wil helpen verzamelen, kan het formulier hier downloaden. Vergeet niet om contact op te nemen met Humphry Jeroe, tel.: 8744486, die nummers toekent aan het formulier t.b.v. de registratie van de aantallen.