Wet Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld

Het Comité eist erkenning van de overheid van voor het leed dat slachtoffers van politiek geweld hebben geleden. Die erkenning moet vastgelegd worden in een wet. Het comité heeft een wettekst opgesteld in samenwerking met Marijke Rommy, een deskundige wetgevingsjurist die de Minister van Justitie en Politie mevr. Jennifer Van Dijk-Silos beschikbaar heeft gesteld om mee te werken aan de opstelling van de wettekst.

De wet is op 1 november 2016 aan de gemeenschap gepresenteerd middels een persconferentie.

Het Comité heeft besloten om een handtekeningenactie te starten om draagvlak in de samenleving te zoeken voor de wet. De actie zal in januari 2017 van start gaan. Meer details hierover worden bij de start bekend gemaakt.

De wettekst is hier te downloaden.